Forventninger til beboere

Stokrosevej forventninger til beboerne.

Hvem er vi:

Stokrosevej er et socialpsykiatrisk trænings- og botilbud efter § 107 i serviceloven.

Det er et sted, hvor du kan bo i en periode af dit liv, gennemsnitligt 1½ år, med henblik på at modtage støtte for at få en hverdag til at fungere.

Vi arbejder ud fra den ”bestilling” vi har modtaget fra din sagsbehandler.

Forventninger til dig når du bor her:

Når du flytter ind på Stokrosevej forventer vi, at du har et ønske om udvikling. Sammen med dine samarbejdspersoner, sætter du dig nogle mål for, hvad du personligt vil arbejde med under opholdet (delhandleplan). I fællesskab vurderer I jævnligt, hvordan det går og der laves aftaler om træning og støtte.

Du indgår i et forpligtende fællesskab med de andre beboere og medarbejdere, hvor husmøder i gruppen og fællesmøder danner grundlag for de fælles anliggender.

Formålet med opholdet:

Formålet er, at give dig lige præcist det tilbud, der skal til, for at opnå størst mulig livskompetence og livskvalitet. Der arbejdes hen imod, at du i højere grad kan tage ansvar for dit eget liv, så muligheden for Recovery (at komme sig) øges, – at du kan vælge din egen fremtidige tilværelse ud fra dine muligheder, ønsker og ressourcer.

Samarbejdspersoner og støtteperson:

Når du flytter ind, vil du få tildelt to samarbejdspersoner blandt medarbejderne. De 2 personer bliver dine nærmeste samarbejdspersoner, som blandt andet vil være med til at sikre koordinering og udførslen af del-handleplanen. Efter 2 måneder kan du ønske

1 støtteperson blandt medarbejderne i huset. Du aftaler sammen med dine samarbejdspersoner og støttepersonen, hvad støttepersonens funktion er.

Hvad kan vi bidrage med:

Vi tilbyder et samarbejde med dig om:

 • At udvikle forståelse for egen situation
 • At udvikle selvværd og selvaccept, samt øge bevidstheden om egne værdier og ønsker for fremtiden.
 • At få indsigt i egen livsstil
 • At udvikle færdigheder til bedre at kunne mestre en ønsket tilværelse
 • At træne så du kan komme til at bo så selvstændigt som muligt
 • At administrere din medicin, hvis det er nødvendigt
 • At kunne indgå i et samspil med andre mennesker
 • At kunne være alene
 • At vedligeholde og evt. udbygge dit netværk
 • At finde meningsfuld uddannelse/beskæftigelse/aktiviteter/arbejde
 • At formidle kontakt til samarbejdspartnere f.eks. sundhedshuset, psykolog eller rusmiddelkonsulent
 • At give dig ”et spark bagi”, når det er nødvendigt

Aktiviteter/træning:

Udgangspunktet er, at du selv gør det du kan og får den nødvendige hjælp fra medarbejderne til resten. Aktiviteterne/træningen vil blive planlagt ud fra dine behov og ønsker, f.eks. planlægning af dagen/ugen, indkøb, madlavning, rengøring af egen lejlighed, tøjvask, personlig hygiejne mm. Der kan ydes støtte til, at du deltager i undervisning, arbejde eller anden aktivitet uden for huset.

Der arbejdes hen imod, at du følger en døgnrytme, der består af en arbejds- og aktivitetstid, en fritid og en hviletid.

 

Sidst opdateret: 28.06.2019