Medarbejdere

Vi er en tværfaglig medarbejdergruppe, som består 13 medarbejdere. Der er ansat plejere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger, sygeplejerske og pedel. Der er medarbejdere døgnet rundt, dog kun én medarbejder om natten.

Hver medarbejder er tilknyttet én af de tre beboer-grupper, men kan til enhver tid tilbyde konsulentbistand i hele huset og til de beboere, der har behov for speciel støtte.

Vi bruger hinandens ressourcer ud fra hvilke problemstillinger, den enkelte beboer har og der lægges vægt på, at den enkelte medarbejder besidder både faglige kompetencer og personlige ressourcer til at indgå i relationer med beboerne, de pårørende og samarbejdspartnere.

Medarbejderne skal have evner for at indgå i og skabe dialog, være fleksible, dynamiske og omstillingsparate og derudover er det vigtigt at kunne skelne mellem det private, det personlige og det offentlige rum.

Stokrosevej stiller uddannelsespladser til rådighed for studerende. For tiden har vi aftale med social- og sundhedsassistentelever.

Jævnligt samarbejder vi om arbejdsprøvning og jobtræningsforløb.


Sidst opdateret: 27.08.2019